Online reklamy: zobrazit, či nezobrazit – to je, oč tu běží

Dne 20. 4. 2017 PPC

Zvolili jste si vybraná klíčová slova, která jsou pro vás důležitá, a chcete, aby vás podle nich potenciální klient našel na Google nebo Seznamu?  Zkoušíte si občas tato slova zadat do vyhledávače a sledujete, zda se vaše reklama objeví? Nebuďte překvapeni, pokud se tak náhodou nestane – existuje mnoho důvodů, proč to tak může být. Ty nejdůležitější a nejčastější uvádíme níže.

 

Možné důvody, proč se vaše reklamy nezobrazují

1. Nejčastěji se setkáváme s tím, že specialisté pracují s omezeným rozpočtem, který musí rovnoměrně rozdělit na dané období. To znamená, že denní útraty jsou limitovány a pokud dojde k jejich vyčerpání, vaše reklama se nezobrazí.

Že zkoušíte vyhledávat vaše reklamy hned ráno? Ani to není zárukou toho, že se zrovna vaše reklama zobrazí. Pokud je dlouhodoběji   pracováno s omezeným rozpočtem, Google AdWords nezobrazí reklamy pokaždé, ale bere v potaz právě omezující rozpočet.

2. Může se stát, že dojde k vyčerpání kreditu, tudíž se reklamy nezobrazují.

V tomto případě je velice důležitá včasná komunikace se specialistou, který vás informuje o nízkém kreditu.

3. Aby se každý inzerát mohl zobrazit ve vyhledávání, musí splňovat jisté publikační požadavky.

Tyto požadavky jsou kladeny nejen na stylistiku a pravopis, ale také např. na užití ochranných známek v textu (např. název některé firmy).

4. Dalším možným důvodem, na který nesmíme zapomenout, je správné cílení.

Zvolili jste si lokalitu (region, město…), na kterou chcete cílit? Pokud tedy chcete, aby se vám zobrazila vaše reklama, musíte do tohoto  cílení geograficky spadat.

5. Nemalou úlohu při rozhodování systému, zda vaši reklamu zobrazí, či ne, hraje i maximální cena za proklik, která zastupuje dané klíčové slovo v tzv. aukci, kde vaše klíčové slovo soupeří se slovy konkurence.

Pokud je cena nastavena moc nízko, klíčové slovo v této aukci prohraje a vaše reklama se nezobrazí.

6. Proto, abychom zajistili zobrazování reklam na co nejvíce relevantní dotazy, využíváme také vylučující klíčová slova.

Reklama se vám nemusí zobrazit, protože jste ve vyhledávacím dotazu zadali některé z vylučujících slov.

7. A jeden velmi důležitý důvod na konec – nastavení časového plánování. To určuje, ve kterou denní dobu se reklamy budou zobrazovat.

Specialista může pro lepší výkon kampaní a eliminaci nerelevantních prokliků omezit zobrazování reklamy z hlediska času. Tím navíc šetří daný rozpočet na dobu, která je z hlediska potenciálních klientů přínosnější.

 

První neznamená nejlepší

Probrali jsme si základní důvody, proč svoji reklamu nemusíte vždy vidět, podívejme se nyní na to, proč není vždy nejdůležitější zobrazení vaší reklamy na první pozici.

Zní to velice hezky – vidět svoji reklamu na 1. místě ve vyhledávání, že? Ale je efektivní se o to za každou cenu snažit? Možná tušíte správnou odpověď – není. Pamatujte, že z hlediska výkonnosti kampaní a reklam není až tak důležité, zda jsem zrovna na první nebo čtvrté pozici, pokud to přináší požadované výsledky.

Velmi často se setkáváme spíše s případy, kdy jsou mnohem efektivnější slova, která jsou v průměru umístěna na nižší pozici. Tato efektivita je způsobena především tím, že cena za proklik není tak vysoká jako na první pozici, ale stále se naše reklama může zobrazovat v horní části stránky, kde dostatečně upoutá pozornost toho, kdo daný produkt či službu vyhledává. Pokud navíc můžete nabídnout něco víc než konkurence či máte chytlavě napsanou reklamu, nemusíte na první pozici tvrdošíjně trvat, protože potenciální klient si stejně zvolí vás.

Nenechte se tedy příliš ovlivnit svou touhou být první. Sledujte místo pozice reklamy raději množství prokliků na váš web, konverze či jiné cíle, které si stanovíte. Jedině tak zjistíte, zda je vaše snažení úspěšné!

 

Kateřina Čejková

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence