Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Jsme společnost In creative s.r.o. se sídlem Bratislavská 918/22, Zábrdovice, Brno 602 00. Jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, IČO 033 56 612, sp. zn. C 84537. 

Naše kontaktní údaje:

E-mail: hello@increative.cz

Tel.č.: +420 776 026 605

Provozujeme web na www.increative.cz a na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používáme?

Technické (povinné): Jsou nezbytné, aby stránky správně běžely tak, jak mají.

Analytické: Umožňují zlepšovat kvalitu a obsah webových stránek přesně pro vás.

Konverzní a trackovací: Společně analyzují, z jakého zdroje k nám přicházíte.

Marketingové: Zajišťují relevantnější obsah vašich reklam.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

technickými cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, konverzní, trackovací a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. 

Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku – tedy takové, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a smazání/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd., se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami – prohlédněte si tady,

  • poskytovatel služby Facebook a Instagram, provozovaný společností Meta Platforms Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Quay, Grand Canal Bridge, Dublin 2, Ireland, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,

  • poskytovatel služeb LinkedIn a Bing – společnost Microsoft Corporation, se sídlem, Kampus     Microsoft Redmond, Washington, USA, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,

  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s,. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Smíchov, Česká republika, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

  • poskytovatel služby Smartlook – společnost Smartlook.com, s.r.o., se sídlem Šumavská 524/31, Brno, 602 00, Česká republika, v souladu se svými podmínkami – prohlédněte si tady,

  • poskytovatel služby Leady.com  – společnost Imper CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, Česká republika, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

Dále bychom chtěli zmínit:

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat smazání nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 

cookies_tabulka_ic.png

Naše kompetence