V českých firmách se začíná něco dít. Co přinese online marketing v roce 2020?

Dne 9. 3. 2020 Byznys

Nevinné období hájení končí. Pokusné oťukávání digitálního marketingu ze strany firem pomalu přechází do poučeného plánování. Kdo do teď váhal, zůstával opodál, pokud však zaspí start, ke kterému se právě schyluje, riskuje mnohem víc. 

V roce 2019 jsme o trendech v online marketingu přednášeli na několika konferencích. S mnoha klienty jsme analyzovali jejich business a připravili desítky návrhů na vylepšení. S řadou dalších firem, které přemýšlejí o investicích do svého marketingu, jsme se setkali v rámci naší marketingové akademie.

Když se ohlédneme zpět, máme po ruce velké množství dat a situací, ze kterých můžeme jasně vyčíst, co se v českých firmách v rámci digitálního marketingu začíná dít. Je to jiné než dřív. Firmy totiž začínají objevovat skutečný potenciál digitálního marketingu. 

 

Nebezpečně ostré nůžky

To, co vnímám jako nejzásadnější jev, jsou pomyslné nůžky, které se rozevřely do neuvěřitelné šíře. Na jedné straně jsou firmy, které online marketing neřeší a investují do tradičních formátů (tisk, noviny, časopisy, rádia atd.). Na druhé straně jsou firmy, které jsou plně digitalizované a které do online marketingu přesunuly velké rozpočty na propagaci jejich značky a zboží. 

Proč tomu tak je? Je to vzděláním jednotlivců, kteří ve firmách řídí marketing? Nebo je to dáno různou úrovní marketingových agentur, které firmám radí, případně řídí jednotlivé aktivity?  

Přesnou příčinu asi neodhalíme. Je však jasné, že rozvoj digitálního marketingu je v současnosti rychlejší než kdy dřív. Pokud firma vývoj včas nezachytí, bude pro ni v budoucnu velmi složité a hlavně nákladné chytit rozjetý vlak, protože konkurence spát nebude. Doporučujeme firmám toto nebezpečí nepodcenit.

 

Nastavování marketingových KPI

Stanovování cílů marketingu není ani gambling ani věštění z křišťálové koule. A stále více firem si to uvědomuje.

Zdroj: Depositphotos

Marketing není účetní položka

Mezi další zajímavé marketingové situace patří přesah marketingu do plánování businessu jako celku. Byli jsme docela překvapeni v okamžicích, kdy business model a plánování aktivit byl u některých firem na velmi vysoké úrovni, ale marketingová podpora zásadně zaostávala a byla poddimenzovaná.

Na druhé straně jsme také zjistili, že ve firmách, kde je vzdělávání na pravidelné bázi a komunikace na úrovni středního a vyššího managementu je provázaná, marketing už dávno není položka v ročním rozpočtu, která se musí utratit. Je to částka, která reálně plní nastavené cíle firmy, které lze pravidelně vyhodnocovat

 

Bez businessu není marketing (a obráceně)

Asi nejvýraznější změnou, kterou pozorujeme, je již výše zmíněné provázání marketingu a samotného businessu klienta. Na začátku spolupráce je potřeba analyzovat samotnou funkčnost konkrétního business modelu. Je to důležité obzvláště ve firmách, které jsou na online marketingu závislé a již ho nějakou dobu integrují. Jedná se zejména o e-shopy a firmy, kterým online generuje leady. 

Online marketing v roce 2020 dávno nebude o režimu „pojďme nastavit skvlělá PPCčka” nebo „pojďme dělat obsah na sociální sítě”. Na začátku bude datová analýza a revize business modelu a jeho připravenosti pro online prostor. Sběr dat a jejich vyhodnocování, hloubkové průzkumy trhu a velké množství odborných metrik budou důležitější než kdy dřív. 

Špatné pochopení businessu totiž znamená špatnou marketingovou strategii. A není nic horšího, než po několika letech zjistit, že jsme do online marketingu vložili miliony a ve finále jsme cílili špatnými nástroji na nerelevantní cílovou skupinu.  

 

Probouzí se i B2B sektor

Marketingový rozvoj se už nevyhýbá ani firmám fungujícím na principu B2B. Pro ty byl marketing dříve především záležitostí offlinových nástrojů, jako jsou veletrhy a výstavy, katalogy a eventy pro partnery. I tyto firmy však již dnes digitalizují a přecházejí na online marketing, kterým mohou ještě lépe podpořit vztah se současnými, ale i budoucími partnery. 

Vstup těchto firem do digitálního prostoru je většinou motivován hledáním nových zaměstnanců, často však s těmito klienty pracujeme na expanzní strategii. Důvodů je samozřejmě mnohem více, a proto jsme rádi, že můžeme u vzniku nových strategií být. 

A jak jste na tom vy? Zatím s online marketingem jen koketujete, nebo už zkoušíte využít jeho potenciál naplno? Napište nám, rádi vám o komplexním přínosu digitálního marketingu pro váš business řekneme víc.

 

Jakub Horáček

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence