Spočítejte si, zda‑li se vám vyplatí investovat do marketingu

Dne 31. 8. 2015 Byznys

Jste vlastníkem internetového obchodu? V tom případě jsme pro vás připravili článek, se kterým si budete moci vypočítat základní statistiky návratnosti investice, tedy zda se vám investice do marketingu vyplácí. V následujícím článku si povíme o základních dvou parametrech, které u e-shopů měříme v naší agentuře.

Na peníze vydané na marketing se můžete dívat dvěma způsoby. A to jako na investici, kterou poměřujete oproti čistému zisku, tedy ROI. A nebo jako na náklad, který tvoří část vašeho obratu, tedy PNO.

 

ROI

Neboli Return on investment nebo také česky Návratnost investice je nejzákladnějším měřítkem, kterým by měl podnikatel měřit úspěšnost investice do marketingu.

ROI se nejčastěji měří jednou ročně nebo za delší časové období. Pokud s marketingem začínáte, měli byste vědět, že ke skutečné ROI se dostanete až po jistém období po zahájení kampaní, kdy vklad může být vyšší než zisk. Nepočítejte tedy ROI hned po prvních 3 až 4 měsících, ale později. Jakákoliv investice (i ta marketingová) potřebuje čas k tomu, aby se dokázala zhodnotit.

Návratnost investice počítejte vždy z čistého zisku po očištění všech nákladů. Její výpočet je jednoduchý:

ROI = (( čístý zisk - investice) / investice) * 100 = %

Příklad:

ROI = (( 13.000 - 10.000) / 10.000) * 100 = 30%

Na tomto příkladu vidíte, že při investici do marketingu v hodnotě 10.000 Kč dosáhl e-shop 13.000 Kč čistého zisku. Návratnost investice tak činí 30%. Pokud použijeme jiná slova, můžeme rovněž říct, že investice měla 30% výnos.

K čemu se vám bude ROI hodit? K výpočtu výnosnosti jakékoliv investice a to nejen té marketingové.

Kdy je ROI dobře? V podstatě kdykoliv, kdy není před výsledkem mínus. V tu chvíli vám totiž investive přinesla více, než jste investovali. A samozřejmě čím větší bude výnos v procentech, tím lépe se vám investice vyplatila. 

 

PNO

S PNO neboli Podílem nákladů na obratu se při spolupráci s agenturou setkáte zřejmě častěji. Díky zapojení měřících nástrojů jako je Google Analytics se jedná o poměrně snadný výpočet. Nejlepší údaje pro jeho měření ale získáte pohledem do administrace vašeho e-shopu.

Pro jeho výpočet totiž potřebujete znát obrat vašeho obchodu za určité období a hodnotu nákladů, v našem případě hodnotu nákladů na marketing.

PNO = (náklad / obrat) * 100 = %

Příklad:

PNO = (2.000 / 20.000) * 100 = 10%

Pokud bude náš obrat za dané období 20.000 Kč a náklady na marketing 2.000 Kč, bude marketing činit 10% nákladů z vašeho obratu.

Výsledek PNO je narozdíl od ROI lepší v nižších procentech. Čím menší budou naše náklady na marketing, tím více nám zbude na obratu. PNO by po zajetí kampaní nemělo být vyšší než 10 - 15%, ideálně méně. To vše ale v závislosti na vaší marži, nákladech a dalších parametrech.

 

Kterou metriku zvolit?

ROI vám doporučujeme počítat jednou do roka nebo za delší časové období. PNO při vedení kampaní počítáme několikrát do měsíce (a to dokonce na úrovni jednotlivých kampaní), abychom si byli jisti, že se investice do marketingu vyplácí.

Jasnější výsledek vám poskytne spíše ROI, jelikož je počítáno již z čistého zisku a vy přesně víte, kolik vám investice do marketingu přinesla. ROI dle našeho názoru i více odpovídá funkci marketingu na internetu. Marketing v dnešní době není možné vnímat jen jako pouhý náklad, ale spíše jako investici do podnikání s velkou návratností. Vždyť některé značky stojí více než celý hmotný majetek společnosti.

Nevíte si rady, jak vypočítat návratnost vámi investovaných peněz do marketingu nebo máte pocit, že platíte příliš? S výkonnostním marketingem máme dlouholeté zkušenosti a rádi vám pomůžeme správně nastavit vaše výdaje.

Chcete poradit, jak na opravdu výkonný marketing? Napište nám

 

Michal Baturko Olbert

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence