Nejčastější chyby v pravopisu aneb „Jezte děti“

Dne 27. 1. 2022 Copy

Nejste si občas při psaní jistí? Není se zač stydět, čeština je záludná potvůrka, která do svých pastí nezřídka chytí i studované bohemisty. Proto jsme pro vás připravili přehled oblastí, kde dostává pravopis denně na frak. Mrkněte na něj… třeba vám v tom uděláme jednou provždy jasno a příště sednete ke klávesnici s odhodlaným úsměvem místo krůpějí potu na čele.

 

Žena okusující tužku nad notebookem

Náš mateřský jazyk nepatří mezi nejjednodušší na světě a chyby v českém pravopisu jsou běžným jevem i u lidí s vysokoškolským vzděláním.

Vynechaná čárka z vás může udělat kanibala

A začneme hezky zostra u oblíbených čárek ve větě. Často je podceňujeme a při rychlém datlování třeba na sociálních sítích se jimi ani nezdržujeme. Ale pozor: vynechaná čárka může razantně změnit smysl sdělení

Demonstruje to věta: „V restauraci seděl host, který krájel řízek(,) a dívky.“ No máte to svědomí zde čárku vynechat? A jistě souhlasíte, že třeba v příkazu „jezte, děti“, bude potenciální důsledek chybějící čárky fatální.

Jelikož interpunkce je zřejmě největší pastí českého pravopisu, těžko tu v jediném odstavci pokryjeme všechny její zákeřnosti. Raději vás proto odkážeme do jazykové příručky Ústavu pro jazyk český k vysvětlivkám o psaní čárek v nejrůznějších situacích. Najdete zde:

 • záludné infinitivní konstrukce, 

 • drzé spojky „nebo“, které se tváří, že odporují, a přitom spojují,

 • čárky v jednoduchých větách

 • i zapeklitá souvětí.

Dvě děti nechtějí jíst

, nebo mně? Pomůže vám Vašek

Jedno z nejvyšších míst v hitparádě pravopisných chytáků by jistě obsadila i nerozlučná dvojka zájmen a mně. Pokud neudržíte v hlavě, že máte vyzvednout dcerku z hudebky, natož pak že se 2. a 4. pád pojí s tvarem , zatímco 3. a 6. pád s tvarem mně, máme pro vás pomůcku. Jen nahraďte zájmeno zájmenem ty a řiďte se následujícím pravidlem:

 • tam, kde byste řekli tebe, patří

 • a kde by mělo být tobě, použijte mně

Anebo si vezměte na pomoc mnemotechnického Vaška

 • Kde vyskloňujete trojslabičné Vaškovi, budou 3 písmenka mně

 • kde by stálo dvojslabičné Vaška, pište 2 písmenka .

Dívka přemýšlející nad mě či mně

Nástrahy přídavných jmen, co končí na -icí a -ící 

Dalším oříškem češtiny, který ne vždy rozlouskneme správně, jsou přídavná jména účelová a dějová. Máte v šufleti kreslicí potřeby, nebo kreslící potřeby? Nejspíš to první, protože jde o potřeby sloužící ke kreslení, tedy k určitému účelu. Nikoli potřeby, které vám právě v šufleti samy kreslí obrázek. V takovém případě by šlo o přídavné jméno dějové, které popisuje probíhající děj kreslení. 

Správně je tedy:

 • lepicí páska (je určená k lepení), 

 • řadicí páka, 

 • plnicí pero, 

 • chladicí box, 

 • balicí papír

 • či žehlicí prkno

Klidně ale můžete říct i: táta žehlící košile – protože táta právě teď stojí u prkna a žehlí a zaslouží si tak koncovku -ící.

Jak si poradit se slovesem být v podmiňovacím způsobu?

Někteří z nás tápou i při zacházení se slovesem být

 • V 1. osobě množného čísla tak často vídáme chybné bysme či by jsme, zatímco správně je pouze a jedině bychom

 • V 2. osobě množného čísla pak píšeme pomýlené by jste, avšak správný tvar je byste

 • Podobně se dopouštíme chyb i v jednotném čísle. Tvarům bysem, by jsem a by jsi se rozhodně vyvarujte a místo nich pište pouze bych a bys.

Ruka píšící perem na papír

Věčný svár pomlčky se spojovníkem

Mnoho z nás ani netuší, že jde o dvě rozdílná interpunkční znaménka, jiní se jejich rozlišováním odmítají zdržovat. A přiznejme si to, třeba na Facebooku k nim přistupujeme bohorovně skoro všichni. Pro ty z vás, kteří by chtěli pomlčku (delší vodorovnou čárku „–“) a spojovník (tu kratší „- “) psát skutečně tam, kam patří, máme pár základních pravidel.

Kam se spojovníkem 

Spojovník bez mezer mezi výrazy patří například do:

 • složených přídavných jmen: sociálně-ekonomický, 

 • těsného spojení přídavných jmen: skladatel-textař, zpěvačka-herečka, 

 • některých cizích jmen: Rimskij-Korzakov,

 • těsných spojení místních názvů: Brno-Slatina, Praha-Hlubočepy,

 • konstrukcí, kde použijete sloveso na začátku věty se spojku -li: znáš-li,

 • na konci slov dokončených později: tří- až čtyřpokojový byt

 • nebo při dělení slov na konci řádku

Chyták pro zvídavé: Konstrukce, kde dokončíte slovo později, vyjádříte i čísly: 3- až 4pokojový. Ale pozor složeniny z číslic a slov nepíšeme jako: 4-pokojový ani 4 pokojový, ale těsně připojené k sobě, tedy: 12stupňové pivo nebo 4pokojový byt.

Kdy pomlčku s mezerami a kdy bez

Pomlčku s mezerami pro přehlednost napíšeme:

 • v místních jménech, pokud je alespoň jedna složka názvu víceslovná: Praha 6 – Ruzyně,

 • a oddělujeme s ní části vět místo čárky k vyjádření rozsahu, vztahu či pauzy

Bez mezer pak pomlčku klademe pro vyjádření:

 • významu od… do… (máme otevřeno 8–⁠20 hodin)

 • rozsahu (strana 23–⁠26),

 • významu proti či versus u jednoslovných výrazů (dálnice Plzeň–Praha, utkání Ostrava–Pardubice, dvojice Suchý–Šlitr). 

Zoufalý muž mezi haldami papíru a knih

Čas a peníze: další role pro pomlčku

Pomlčka hraje jednu z hlavních rolí i v zápisu časových a finančních údajů, například:

 • v letech 1989–2000, návštěvní hodiny 9–17 hod, snídaně 7.30–9.00

 • nebo prodejní cena 100,–

A je tu další špek: Víte, jak psát správně kalendářní datum? Bingo! Za dnem má být mezera. Správně je tedy 13. 1. či 13. ledna 2022. A jelikož u spojování víceslovných složek děláme z obou stran pomlčky mezeru, časové období napíšeme takto: 13. 1. – 15. 1. A i když ÚJČ doporučuje variantu s mezerami, pravidla typografie umožňují časové období napsat i takto: 13.–15. 1. 

Denní doba s dvojtečkou i tečkou

Svět pomlčky teď opustíme a řekneme si, jak správně zapisovat denní dobu. Mezi hodiny a minuty patří:

 • tečka bez mezery: 9.45.

 • nebo dvojtečka: 09:45, 9:45 apod. 

A když jsme u hodin, minut a sekund, tak za číselné hodnoty klidně používejte české zkratky h., hod., min., s, ale správně jsou i mezinárodní zkratky h, min, s.

Kde hledat první pomoc, když plavete v pravopisu?

Že jsme ani zdaleka nevyjmenovali všechny časté chyby? O to jsme se ani nesnažili. Chtěli jsme jen upozornit na ty, které nás nejčastěji bijí do očí.  

Ale máme pro vás radu: až si zase nebudete stoprocentně jistí, kam vrznout jednoduché i či ypsilon, co s interpunkcí, nebo jak se skloňuje které slovo, mrkněte do Internetové jazykové příručky. Případně zagooglujte, protože internet je plný článků, jako je ten náš. A věřte, že cesta za poznáním vede jen přes pár kliků. 

Pokud potřebujete kvalitní obsah nebo jakékoli další služby v online marketingu, obraťte se na nás. V onlinu to umíme a rádi se s vámi o to podělíme.

Petr Pálenský 

Zdroj fotografií: In creative

 

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence