Jak se prezentovat na LinkedInu jako společnost

Dne 30. 3. 2016 Social

LinkedIn má u nás poměrně velký počet uživatelů a v některých kruzích je účast v této síti téměř nutností. Avšak i přesto mu není firmami věnovaná dostatečná pozornost. Což z pohledu marketéra představuje velkou konkurenční výhodu. Ta spočívá v možnosti prezentovat se na síti, která není zatížena balastním obsahem a zároveň hovořit ke specifickému cílovému publiku. Kvalitní obsah na LinkedInu není jednoduché vytvářet a proto se mu společnosti vyhýbají. Ty, které tento typ komunikace vyzkoušely, došly často k tomu, že jejich příspěvky nebyly ani čtené, natož komentované. Abychom se této situaci vyhnuli, je potřeba pochopit podstatu této sítě a naučit se s ní pracovat.

 

Jak se prezentujeme na LinkedInu

Na LinkedInu komunikujeme se zcela specifickým publikem, které se prezentuje jiným způsobem než na dalších sítích. K tomuto tvrzení použijeme jednoduchý příklad. Monika Nováková se na Facebooku prezentuje před svými přáteli jako Monika. Na Instagramu pak fotí zajímavé momentky ze svého soukromého života - ze života Moniky. Ovšem na LinkedInu se prezentuje jako Project Manager společnosti Dentamint. Jednoduše bychom mohli tento příklad vysvětlit pomocí dvou bublin. Jedna z nich prezentuje náš soukromý život a druhá život pracovní. Toto vysvětlení se samozřejmě nehodí pro všechny případy, ale pro většinu obyčejných smrtelníků ano a na zobecnění postačí.

 

blog - na LinkedInu jako společnost.png

Zdroj: In creative

Twitter jsme schválně umístili na oblast prolnutí obou bublin, protože je to médium, které je u nás vnímáno jako profesně-osobní síť, na kterou jsou často umisťovány příspěvky osobního charakteru, nebo se na něm prezentují známé osobnosti.

 

Co vede uživatele ke vstupu na LinkedIn

Na sociálních sítích vytváříme obrazy sami sebe a skrze tyto obrazy se prezentujeme vnějšímu světu. Ne všichni si tuto situaci uvědomují při postování na Facebook či Instagram. Ovšem při vystavení profilu na LinkedInu nebo zveřejnění příspěvku, jsou si zcela jasně vědomi, že se jedná o jejich profesní vizitku. Tito lidé chtějí, aby byli přijati do zaměstnání, aby stoupala jejich reputace jakožto odborníka a pokud něco postují nebo sdílejí, jedná se o něco, za čím si mohou skutečně stát. Na rozdíl od Facebooku, kde se nebojí vkládat a lajkovat téměř cokoliv bez velkého rozmyslu. Uživatelé LinkedInu chodí na tuto síť s jistým záměrem a s poměrně silnou motivací, která může nabývat různých podob.

 

blog - na LinkedInu jako společnost 2.png

Zdroj: LinkedIn

Jak zjistit motivaci uživatele a poskytnout mu ty správné informace

Pokud chceme, aby byly naše příspěvky sdílené, komentované nebo lajkované je potřeba, abychom dobře znali motivace našeho cílového publika. Musíme si uvědomit, že LinkedIn není hrací hřiště, ale dospělá síť, kam se chodí pracovat. Ať už tím myslíme práci na vlastní image, vztazích s důležitými lidmi, firmami, apod. Před vytvářením strategie příspěvků a komunikace je potřeba si položit základní otázky ohledně motivace naší cílové skupiny. Chtějí naši lidé uspět v kariéře? Chtějí se dozvědět nejnovější technologické novinky? Mají skutečný zájem o to, co firma tvoří, nebo pomocí lajku chtějí prokázat příslušnost k určité firmě? Odpovědi na tyto otázky nám ujasní ke komu mluvíme, co jej zajímá a jak se chce prezentovat před ostatními. Pokud již víme, co je cílem naší prezentace a jak dokážeme být pro uživatele přínosní, můžeme přikročit k tvorbě obsahu, jehož náplň by měla být unikátní. A rozhodně by měla reprezentovat nás a zároveň přinášet uživateli nespornou hodnotu.

 

blog - na LinkedInu jako společnost 3.png

Zdroj: LinkedIn

LinkedIn plní především reprezentační funkci

LinkedIn můžete vnímat jako Ples v Opeře nebo galavečer, kam nejdete pracovat, ale vlastně pracujete. Ukazujete se, jak krásně vypadáte, kolik toho víte a i když vás nejvíce baví číst Blesk, vyprávíte o článku v Hospodářských Novinách, který jste četli před půlrokem. Na jeho reprezentační funkci bychom neměli nikdy zapomenout. Proto je potřeba volit jazyk, který je vhodný pro firemní prezentaci a způsob komunikace, který se uživatelé nebudou bát sdílet do své vlastní sítě kontaktů. LinkedIn je svébytný nástroj propagace a komunikace, který svým zaměřením a funkcí vybočuje ze skupiny sociálních sítí. Z toho důvodu je velice vhodný pro konkrétní typy klientů a specifické produkty, kde může přinést více konverzí, než placené kampaně z jiných kanálů.

 

Kateřina Hučková

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence