Jak se dařilo e‑shopům v In creative v roce 2018

Dne 1. 3. 2019 Byznys Život v IC

V In creative se staráme mimo jiné o e-shopové klienty. Tedy o takové, kde máme obrovskou odpovědnost nejen za miliony korun, které jménem eshopů utrácíme, ale také za růst, který na začátku každého roku odhadujeme a připravujeme pro něj plán.

Protože již skončil rok 2018, podívali jsme se, jak se našim eshopovým klientům dařilo. A musíme říct, že to byla jízda!

Jedná se o velmi citlivá data, budou proto v textu rozebrána anonymizovaně. Konkrétní data se objeví v případových studiích, kde již budeme mít od klientů svolení s jejich zveřejněním.

 

Cíl: Růst v organickém vyhledávání

Růstu návštěvnosti a obratu ze zdrojů Google organic a Seznam organic je možné dosáhnout pouze dlouhodobou péčí o internetový obchod. A to na mnoha úrovních. Disciplínou, která tyto aktivity zastřešuje, je SEO (Search Engine Optimization).

SEO se pomyslně dělí na on-page a off-page faktory, které definují, zda-li se optimalizační aktivity dějí na samotné webové stránce, nebo mimo ni (např. formou externích odkazů).

U našich klientů, kterým se staráme o SEO, nejvíce funguje kombinace:

•  tvorby kvalitního obsahu (blog, poradna)

•  tvorba unikátních textů k top produktům, kategoriím a unikátní popis pro vyfiltrované URL

•  tvorba podstránek (landing pages) na klíčová slova s největší příležitostí růstu v organicu

•  interní a externí linkbuilding (např. vzájemné provázání stránek)

Tomu všemu samozřejmě předchází například technická analýza (pro zjištění případných nedostatků na webu) a analýza klíčových slov (pro odhalení příležitostí a pro tvorbu obsahové strategie), aby se neoptimalizoval e-shop s fatálními nedostatky, které by snižovaly efekt našich SEO aktivit.

Zároveň je potřeba hlídat konverzní poměr, aby vlivem zvýšeného množství textových vstupních stránek neklesal. Tématu pádu konverzního poměru při růstu návštěvnosti z organicu jsme se pověnovali v jiném článku.

Výše uvedené aktivity pak měly zásadní vliv na to, jak se našim eshopům dařilo v organické návštěvnosti. Konkrétně šlo o nárůst o 166 % (tedy více než 2 a půl násobek) meziroční návštěvnosti, což udělalo více než 55 000 návštěv navíc u jednoho klienta, a růst o 1,9 mil. Kč + DPH meziročně díky růstu organické návštěvnosti o 47 %.

 

Jak se dařilo e-shopům v In creative v roce 2018.jpg

Cíl: růst obratu z PPC

Dalším z cílů, které jsme si vytyčili pro rok 2018, byl růst obratu z Google Ads a Skliku. Tohoto cíle jsme dosáhli hned u několika klientů optimalizací kampaní, zlepšením výkonu Google Nákupů a vyšší relevancí reklamních inzerátů.

Výstavním kouskem je pak navýšení obratu z Google Ads o 8 mil. Kč + DPH, kterého jsme docílili za nezvýšených nákladů na PPC. Ty se dokonce o jednotky procent snížily. Jak je to možné? Za vše může dvojnásobné CTR, které zvýšilo skóre kvality inzerátů. To mělo za následek nižší CPC. A třešničkou na dortu byl vyšší konverzní poměr z Google Ads, kterého jsme docílili přesnějším zacílením kampaní a tvorbou relevantních přistávacích stránek.

 

Jak se dařilo e-shopům v In creative v roce 2018 - 2.jpg

Na letošní rok máme u našich e-shopových klientů znovu naplánované zajímavé cíle a těšíme se z toho, že už za měsíc leden jsme je s přehledem splnili.

Chcete i vy, aby se vašemu e-shopu dařilo lépe? Pořebujete pomoci s růstem nebo zefektivněním nákladů na eshopový marketing? Ozvěte se nám do In creative!

 

Michal Baturko Olbert

ZPĚT NA VÝPIS BLOGU chci nezávaznou konzultaci

Naše kompetence