Rozumějte lehce datům z Google Analytics II

V minulém článku jsme si představili, jak správně vyhodnocovat data v Google Analytics a v tomto článku se blíže podíváme, jak přistupovat k „e-shopovým“ metrikám. Ty nejsou tak zavádějící svými názvy, ale přesto je důležité je pochopit a umět s nimi správně pracovat.

 

O jaké metriky se jedná?

Transakce – jedná se o počet dokončených nákupů na webu. V základním nastavení Google Analytics se nepočítá s nevyzvednutými či nezaplacenými objednávkami, proto může být reálný počet dokončených transakcí nižší.

Tržby – udávají celkový souhrn hodnot dokončených transakcí. Jaká částka se odešle u jednotlivé transakce záleží na nastavení vašeho měřícího kódu pro elektronický obchod. Pro nejlepší vyhodnocování doporučujeme mít nastavenou hodnotu transakce bez DPH a bez ceny za dopravu a platbu.

Tyto metriky můžeme spolu s metrikou Návštěvy brát jako „základní“, jelikož další metriky vycházejí z podílů zmiňovaných metrik. Ať už se jedná o průměrnou hodnotu objednávky – podíl tržeb a transakcí či o hodnotu na jednu návštěvu – podíl tržeb a počet návštěv.

 

Konverzní poměr

Nejčastěji se však hovoří o konverzním poměru elektronického obchodu, který představuje procento návštěv, které dokončily objednávku. Počítá se tedy jako podíl počtu transakcí a počtu návštěv. U této metriky se poměrně často setkáme s nepřesným výkladem výsledného čísla a v následujícím příkladu ho ještě přiblížíme.

V Google Analytics vidíte, že váš konverzní poměr je 5 %. Často je toto číslo prezentováno tak, že u vás nakoupilo 5 lidí ze 100. Jenže tento výklad není přesný. Pětiprocentní konverzní poměr nám říká, že u vás nakoupilo 5 NÁVŠTĚV ze 100, což není totéž. Stejné by to bylo jen za předpokladu, že každý člověk uskutečnil pouze 1 návštěvu. Jenže ve většině případů se stává, že jeden člověk provede více návštěv před tím, než nakoupí. Počítejte tedy s tím, že reálný konverzní poměr návštěvníků je ve většině případů vyšší, než vám ukazuje Google Analytics, protože ten počítá konverzní poměr návštěv.

In creative | Ilustrace - zákazníci = peníze

Zdroj: google.cz

Vyšší konverzní poměr ≠ vyšší zisk

Sledovat a porovnávat pouze konverzní poměr může vést ke špatným rozhodnutím. Představte si situaci, že máte možnost si vybrat ze dvou e-shopů – první má konverzní poměr 10 % a druhý 5 %. Asi všichni bychom si zvolili e-shop s vyšším konverzním poměrem. Ale na následujícím příkladu si ukážeme, že ne vždy musí vyšší konverzní poměr znamenat i lepší výsledky.

První e-shop: Cena za přivedení návštěvy je 5 Kč, marže 5 %, průměrná hodnota objednávky 1 000 Kč, počet návštěv 100 a konverzní poměr ve výši 10 % => 10 objednávek v celkové hodnotě 10 000 Kč.

Zisk = 5 % * 10 000 Kč – 5 Kč * 100 = 500 – 500 = 0 Kč

Druhý e-shop: Cena za přivedení návštěvy je 1 Kč, marže 5 %, průměrná hodnota objednávky 1 000 Kč, počet návštěv 100 a konverzní poměr ve výši 5 % => 5 objednávek v celkové hodnotě 5 000 Kč.

Zisk = 5 % * 5000 Kč – 1 Kč * 100 = 250 – 100 = 150 Kč

 

Jak to tedy je

Jak můžete sami vidět, e-shop s 5% konverzním poměrem měl vyšší zisk než e-shop s 10% konverzním poměrem. Proto je důležité, abyste při vyhodnocování výsledků brali v potaz i ostatní metriky než jen samotný konverzní poměr, jinak můžete dospět ke špatným rozhodnutím. To platí i pro ostatní metriky – např. 100 transakcí pro vás může být méně ziskové než 90 transakcí (musíme brát v potaz jejich hodnotu), či vyšší cena za přivedení návštěvy může dosáhnout vyšší ziskovosti než nižší cena (mohou např. provést více nákupů s větší hodnotou) atd.

V případě, že nechcete mít žádné pochybnosti, obraťte se na nás a my vám s vyhodnocením výsledků, včetně jejich zlepšení, rádi pomůžeme.

In creative | Ilustrace - peníze

Zdroj: google.cz

Tomáš

Marketing Analyst

  Proč píšeme tento blog

  Rádi  se dělíme o dění v In creative a také o své znalosti a zkušenosti. A toto místo je pro to jako stvořené.

  Poslat poptávku

  V tomto blogu najdete mnoho zajímavých informací. Mnohdy však nemusí přesně odpovědět na vaše dotazy. Proto pokud máte nějaké dotazy nebo si chcete objednat nějakou službu od nás, neváhejte se na nás obrátit.

  Další zajímavé příspěvky

  Podívat se na všechny