Podmínky soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas udělujete společnosti

In creative s.r.o., se sídlem Křenová 493/73, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, IČ: 03356612, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84537.

 

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • telefonní číslo
 • e-mail

 

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail zpracováváme za účelem soutěže. Tyto údaje  budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže. Maximálně však 1 měsíc. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme.

 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na naši e-mailovou adresu hello@increative.cz.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracováním osobních údajů

 • Google Cloud
 • Mailchimp

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Zajímá Vás toto téma?

Chcete-li vědět více o zpracování osobních údajů u nás v In creative, kontaktujte nás na hello@increative.cz.